Kursy

Cisco Networking Academy

Od 2000 do 2001 brałem udział w kursie CCNA (Cisco Certified Network Associate) z zakresu sieci komputerowych.


Certyfikowany Programista .NET

W 2015 brałem udział w szkoleniu "Certyfikowany Programista .NET". Kurs obejmował zagadnienia: MS 40372 MS Visual Studio 2010 Podstawy systemu Microsoft .NET oraz MS 40361 MS Visual Studio 2010 Podstawy rozwoju oprogramowania.


Atakowanie i Ochrona Webaplikacji

w 2015 roku brałem udział w szkoleniu z Bezpieczeństwa Webaplikacji (atakowanie i ochrona aplikacji webowych). Szkolenie zapoznawało uczestników z technikami ataków i programami wykorzystywanymi przez współczesnych włamywaczy, uczyło korzystania z kilkudziesięciu narzędzi do testowania bezpieczeństwa webaplikacji, uczyło w jaki sposób można zabezpieczyć aplikacje webowe przed atakami oraz jak przeprowadzić atak na webaplikacje